angelägen på ryska

Här ar alla angelägen översättning till ryska

angelägen

[2An:jelä:gen] adj.
< angelägen, angeläget, angelägna >
- ivrig, mån (om)
нужный
Exempel:
  • hon är angelägen om ett gott samarbete - для неё важно плодотворное сотрудничество
Övrig: нужный

angelägen

[2An:jelä:gen] adj.
< angelägen, angeläget, angelägna >
- viktig
значимый
Exempel:
  • en angelägen fråga - важный вопрос
  • det är angeläget att lösa konflikten - важно разрешить конфликт
Övrig: значимый

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.