angett på ryska

Här ar alla angett översättning till ryska

anger

[2An:je:r] verb
< anger, angav, angett, ange >
- meddela, uppge
сообщать
Exempel:
  • ange bruttolönen under innevarande år - сообщить о совокупном заработке за текущий год
  • det angivna beloppet - указанная сумма
  • han angav som skäl att han hade varit sjuk - в качестве причины (отсутствия) он указал болезнь
Övrig: сообщать

anger

[2An:je:r] verb
< anger, angav, angett, ange >
- anmäla (till polisen), sätta fast
доносить
Exempel:
  • för att inte bli skjuten angav han sina kamrater - чтобы избежать расстрела он выдал своих товарищей
Avledningar:
  • angivare - доносчик, осведомитель
  • angiveri - доносительство
Övrig: доносить, доносчик, осведомитель, доносительство

angett

[2An:jet:] se anger (1,2)

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.