anpassningsgrupper på ryska

Här ar alla anpassningsgrupper översättning till ryska

anpassningsgrupp

[2An:[email protected]:] subst.
< anpassningsgrupp, anpassningsgruppen, anpassningsgrupper >
- enligt arbetsmiljölagen skall skyddskommittén på en arbetsplats arbeta för anpassning och rehabilitering av arbetshandikappade. Detta kan ske i en anpassningsgrupp
Gruppen består av representanter för arbetsgivaren, de fackliga organisationerna och arbetsförmedlingen.
"в состав комитета входят представители работодателя (предприятия), профсоюзов и службы занятости"
Övrig: комитет по улучшению условий труда инвалидов

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.