anställningsstödet på ryska

Här ar alla anställningsstödet översättning till ryska

anställningsstöd

[2An:[email protected]ö:d] subst.
< anställningsstöd, anställningsstödet >
Arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att stimulera arbetsgivare att anställa bl.a. långtidsarbetslösa
"меры в рамках политики рынка труда, направленные на поддержку работодателей при, напр., найме на работу долгосрочных безработных"

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.