anstränger på ryska

Här ar alla anstränger översättning till ryska

anstränger

[2An:[email protected]:er] verb
< anstränger, ansträngde, ansträngt, ansträng, anstränga >
- utsätta för ansträngning, trötta (ut), pressa
напрягать
Exempel:
  • jag får inte anstränga hjärtat - мне нельзя перенапрягать сердце
  • personalen är hårt ansträngd - сотрудники работают из последних сил
  • ansträngd ekonomi - неустойчивое материальное положение
  • läraren ansträngde sig att förklara saken enkelt - учитель постарался объяснить тему на простом языке
Övrig: напрягать

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.