ansvarskänsla på ryska

Här ar alla ansvarskänsla översättning till ryska

känsla

[2cEn:sla] subst.
< känsla, känslan, känslor >
- upplevelse med sinnena
чувство
(även "förnimmelse av något förestående")
("также - предчувствие")
Exempel:
  • en känsla av obehag - чувство неудобства, неприятное ощущение
  • utan känsla för solidaritet - отсутствие чувства солидарности
  • jag har en stark känsla av att något kommer att hända - у меня сильное предчувствие, что что-то случится
Sammansättningar:
  • ansvarskänsla - чувство ответственности
  • självkänsla - самоуважение
  • skuldkänsla - чувство вины
Övrig: чувство, чувство ответственности, самоуважение, чувство вины

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.