ackordet på spanska

Här ar alla ackordet översättning till spanska

ackord

[akÅ:r+d] subst.
< ackord, ackordet, ackord, ackorden >
- lön som bygger på att man utför en viss mängd arbete för en viss betalning; betinglön, stycklön
destajo; AmLat: trato, acuerdo (sistema de contratación de un trabajo en que se paga según el rendimiento y no a jornal)
Motsatser: tidlön
Exempel:
  • arbeta på ackord - trabajar a destajo; Arg.: tarefear, trabajar a tarefa; Chile: trabajar a bulto
  • rakt ackord - trabajo remunerado únicamente a destajo (sin salario básico)
Sammansättningar:
  • ackordsarbete - trabajo a destajo
  • ackordslön - remuneración a destajo
  • blandackord - trabajo a destajo con garantía salarial básica
Övrig: destajo, amlat, trato, acuerdo, trabajo a destajo, remuneración a destajo, trabajo a destajo con garantía salarial básica, sistema de contratación de un trabajo en que se paga según el rendimiento y no a jornal

ackord

[akÅ:r+d] subst.
< ackord, ackordet, ackord, ackorden >
- samklang av toner
acorde (conjunto de tres o más notas musicales que armonizan)
Exempel:
  • slå ett ackord på pianot - tocar un acorde en el piano
Sammansättningar:
  • durackord - acorde mayor
Övrig: acorde, acorde mayor, conjunto de tres o más notas musicales que armonizan

ackord

[akÅ:r+d] subst.
< ackord, ackordet, ackord, ackorden >
- överenskommelse mellan skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten
arreglo (con acreedores, también en caso de quiebra) (convenio entre un deudor y sus acreedores sobre reducción de la deuda o prórroga del pago)
När ett bolag kommit på obestånd och inte kan betala sina skulder träffas en uppgörelse mellan en gäldenär (bolaget) och hans borgenärer (fordringsägarna) om nedsättning av skulderna så att konkurs undviks.
"Cuando una empresa cae en la insolvencia y no puede saldar sus deudas, la empresa deudora y sus acreedores convienen en una reducción de las mismas, a fin de evitar la quiebra."
Övrig: arreglo, convenio entre un deudor y sus acreedores sobre reducción de la deuda o prórroga del pago

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.