aktiekapital på turkiska

Här ar alla aktiekapital översättning till turkiska

aktie

[Ak:tsie] subst.
< aktie, aktien, aktier >
- andel i ett aktiebolag
pay, hisse
(bildligt "anseende")
("mecaz anlamda ”ün”")
Exempel:
 • hennes aktier står högt i kurs - onun ünü hayli yaygındır
Uttryck:
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning") - durumunu iyileştirmek
Sammansättningar:
 • aktiekapital - hisseli bir işletmenin toplam sermayesi
 • aktieägare - hissedar
 • aktiebrev - hisse senedi
 • aktiebörs - hisse senedi ve menkul değerler borsası
 • aktiefond - hisse senedi fonu
 • aktiemajoritet - hisse senedi çoğunluğu
 • aktieportfölj - hisse senedi portföyü
 • aktiepost - hisse senedi payı
 • aktiespara - hisse senedi tasarrufu
 • A-aktie - A-hisse senedi
Övrig: pay, hisse, hisseli bir işletmenin toplam sermayesi, hissedar, hisse senedi, hisse senedi ve menkul değerler borsası, hisse senedi fonu, hisse senedi çoğunluğu, hisse senedi portföyü, hisse senedi payı, hisse senedi tasarrufu, a-hisse senedi

kapital

[kapitA:l] subst.
< kapital, kapitalet, kapital, kapitalen >
- tillgångar som kan ge vinst
anamal, sermaye, kapital
Sammansättningar:
 • aktiekapital - hissedar sermayesi
 • kapitalägare - sermaye sahibi
Övrig: anamal, sermaye, kapital, hissedar sermayesi, sermaye sahibi

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.