aktieportfölj på turkiska

Här ar alla aktieportfölj översättning till turkiska

aktie

[Ak:tsie] subst.
< aktie, aktien, aktier >
- andel i ett aktiebolag
pay, hisse
(bildligt "anseende")
("mecaz anlamda ”ün”")
Exempel:
 • hennes aktier står högt i kurs - onun ünü hayli yaygındır
Uttryck:
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning") - durumunu iyileştirmek
Sammansättningar:
 • aktiekapital - hisseli bir işletmenin toplam sermayesi
 • aktieägare - hissedar
 • aktiebrev - hisse senedi
 • aktiebörs - hisse senedi ve menkul değerler borsası
 • aktiefond - hisse senedi fonu
 • aktiemajoritet - hisse senedi çoğunluğu
 • aktieportfölj - hisse senedi portföyü
 • aktiepost - hisse senedi payı
 • aktiespara - hisse senedi tasarrufu
 • A-aktie - A-hisse senedi
Övrig: pay, hisse, hisseli bir işletmenin toplam sermayesi, hissedar, hisse senedi, hisse senedi ve menkul değerler borsası, hisse senedi fonu, hisse senedi çoğunluğu, hisse senedi portföyü, hisse senedi payı, hisse senedi tasarrufu, a-hisse senedi

portfölj

[por+tfÖl:j] subst.
< portfölj, portföljen, portföljer >
- ett slags platt väska för papper, dokument etc
portföy, evrak çantası
(även om samling av värdepapper)
("değerli belgeler için de kullanılır")
Sammansättningar:
 • läderportfölj - deri çanta
 • aktieportfölj - bir kişinin sahip olduğu toplam hisse senetleri
Övrig: portföy, evrak çantası, deri çanta, bir kişinin sahip olduğu toplam hisse senetleri

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.