aktiepost på turkiska

Här ar alla aktiepost översättning till turkiska

aktie

[Ak:tsie] subst.
< aktie, aktien, aktier >
- andel i ett aktiebolag
pay, hisse
(bildligt "anseende")
("mecaz anlamda ”ün”")
Exempel:
 • hennes aktier står högt i kurs - onun ünü hayli yaygındır
Uttryck:
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning") - durumunu iyileştirmek
Sammansättningar:
 • aktiekapital - hisseli bir işletmenin toplam sermayesi
 • aktieägare - hissedar
 • aktiebrev - hisse senedi
 • aktiebörs - hisse senedi ve menkul değerler borsası
 • aktiefond - hisse senedi fonu
 • aktiemajoritet - hisse senedi çoğunluğu
 • aktieportfölj - hisse senedi portföyü
 • aktiepost - hisse senedi payı
 • aktiespara - hisse senedi tasarrufu
 • A-aktie - A-hisse senedi
Övrig: pay, hisse, hisseli bir işletmenin toplam sermayesi, hissedar, hisse senedi, hisse senedi ve menkul değerler borsası, hisse senedi fonu, hisse senedi çoğunluğu, hisse senedi portföyü, hisse senedi payı, hisse senedi tasarrufu, a-hisse senedi

post

[pås:t] subst.
< post, posten, poster >
- belopp (i räkenskap)
tutar, miktar
Sammansättningar:
 • aktiepost - hisse senetleri tutarı
 • småpost - küçük tutarlar
Övrig: tutar, miktar, hisse senetleri tutarı, küçük tutarlar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.