aktiva på turkiska

Här ar alla aktiva översättning till turkiska

aktiv

[Ak:ti:v] adj.
< aktiv, aktivt, aktiva >
- verksam, (ivrigt) sysselsatt
etkin, aktif, etkili
Exempel:
  • hon är aktiv inom miljörörelsen - çevre koruma girişimlerinde etkin
  • politiskt aktiv - siyasal alanda etkin
  • aktiv medlem - etkin üye
  • spela en aktiv roll - etkin bir rol oynamak
  • ta aktiv del i - etkin biçimde katılmak
Övrig: etkin, aktif, etkili

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.