alkoholpolikliniken på turkiska

Här ar alla alkoholpolikliniken översättning till turkiska

alkoholpoliklinik

[2alkohÅ:lpoliklini:k] subst.
< alkoholpoliklinik, alkoholpolikliniken, alkoholpolikliniker >
- mottagning där medicinskt utbildad personal ger råd och hjälp vid alkoholmissbruk
içki hastaları polikliniği
Här ges i första hand medicinsk behandling men även rådgivning av kurator, läkare och sjuksköterska.
"Burada ilk elde tıbbi tedavi sağlanır, ama danışman, doktor ve hastabakıcı tarafından öğütler de verilebilir."
Övrig: içki hastaları polikliniği

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.