allemansrätten på turkiska

Här ar alla allemansrätten översättning till turkiska

allemansrätt

[2Al:emansret:] subst.
< allemansrätt, allemansrätten >
- sedvanerätt inskriven i Naturskyddslagen
gezip tozma hakkı
Lika rätt för alla i Sverige att vistas ute i naturen (utom på tomt och åker i enskild ägo), plocka bär och svamp etc. Denna rätt innebär samtidigt ett ansvar att inte skada naturen, t ex inte skräpa ner, inte ta med sig växande träd och buskar. Huvudregel: "inte störa inte förstöra".
"İsveç'te herkesin (özel arsa ya da tarlaları dışında) doğada eğleşme, böğürtlen, mantar vb. toplama hakkı. Gezip tozma hakkı doğaya zarar vermeme, dal ve buna benzer şeyler kırmama koşulunu içerir."
Övrig: gezip tozma hakkı

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.