aile emekliliği på svenska

Här ar alla aile emekliliği översättning till svenska

familjepension

[2famIl:jepan$o:n] subst.
< familjepension, familjepensionen >
- barn- och efterlevandepension (änkepension) från folkpensionering och ATP
aile emekliliği
Övrig: aile emekliliği

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.