aile yanında yuva på svenska

Här ar alla aile yanında yuva översättning till svenska

familjedaghem

[2famIl:jeda:ghem:] subst.
< familjedaghem, familjedaghemmet, familjedaghem, familjedaghemmen >
- enskilt hem där kommunalt anställd dagbarnvårdare (dagmamma) tar emot andras barn i åldrarna upp till 12 år när föräldrarna arbetar eller studerar
aile yanında yuva
Övrig: aile yanında yuva

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.