akıllı på svenska

Här ar alla akıllı översättning till svenska

begåvad

[begÅ:vad] adj.
< begåvad, begåvat, begåvade >
- med goda anlag, intelligent
akıllı, yetenekli, zeki
Övrig: akıllı, yetenekli, zeki

duktig

[2dUk:tig] adj.
< duktig, duktigt, duktiga >
- som har god förmåga, skicklig, duglig
becerikli, yetenekli, akıllı
Exempel:
 • duktig i matlagning - yemek pişirmede becerikli
 • duktig sekreterare - yetenekli sekreter
 • duktig flicka! - akıllı kız!
Övrig: becerikli, yetenekli, akıllı

förnuftig

[för+nUf:tig] adj.
< förnuftig, förnuftigt, förnuftiga >
- förståndig, vettig, klok
anlayışlı, akıllı, sağduyulu
Exempel:
 • ett förnuftigt beslut - akıllıca bir karar
Övrig: anlayışlı, akıllı, sağduyulu

intelligent

[inteligEn:t] adj.
< intelligent, intelligent, intelligenta >
- begåvad
zeki, akıllı, yetenekli
Övrig: zeki, akıllı, yetenekli

klok

[klo:k] adj.
< klok, klokt, kloka >
- förståndig, vis
aklı başında, bilge, akıllı
Motsatser: oklok, dum
Exempel:
 • ett klokt beslut - akıllıca bir karar
Uttryck:
 • är du inte riktigt klok ("är du galen")? - deli misin sen?
 • det är inte klokt ("det är fantastiskt") vad allting är dyrt idag - bugün her şey akıl almaz derecede pahalı
Övrig: aklı başında, bilge, akıllı

omdöme

[2Åm:döm:e] subst.
< omdöme, omdömet, omdömen, omdömena >
- förmåga att bedöma, urskillningsförmåga
yargılama gücü, değerlendirme gücü, anlayış
Exempel:
 • visa dåligt omdöme - kötü bir değerlendirme yapmak
Sammansättningar:
 • omdömesgill - zeki, akıllı
 • omdömeslös - kavrama yeteneği olmayan, anlayışsız
Övrig: yargılama gücü, değerlendirme gücü, anlayış, zeki, akıllı, kavrama yeteneği olmayan, anlayışsız

omdömesgill

[2Åm:dömesjil:] adj.
< omdömesgill, omdömesgillt, omdömesgilla >
- som har gott omdöme
zeki, akıllı
Övrig: zeki, akıllı

realist

[realIs:t] subst.
< realist, realisten, realister >
- klok och praktisk verklighetsmänniska
gerçekçi, akıllı, realist
Övrig: gerçekçi, akıllı, realist

redig

[2rE:dig] adj.
< redig, redigt, rediga >
- duktig
akıllı, hünerli
(vardagligt)
("günlük konuşmada")
Exempel:
 • en redig tös - akıllı bir kız
Övrig: akıllı, hünerli

resonabel

[resonA:bel] adj.
< resonabel, resonabelt, resonabla >
- mottaglig för skäl, vettig
akıllı, insaflı
Övrig: akıllı, insaflı

resonlig

[resO:nlig] adj.
< resonlig, resonligt, resonliga >
- förnuftig
akla uygun, akıllı
Avledningar:
 • oresonlig - inatçı, insafsız
Övrig: akla uygun, akıllı, inatçı, insafsız

rådig

[2rÅ:dig] adj.
< rådig, rådigt, rådiga >
- kvicktänkt, klok
akıllıca, akıllı
Exempel:
 • ett rådigt ingripande - akıllıca bir müdahale
Övrig: akıllıca, akıllı

styv

[sty:v] adj.
< styv, styvt, styva >
- duktig, skicklig
akıllı, becerikli (güzel)
Exempel:
 • en styv prestation - güzel bir başarı
Övrig: akıllı, becerikli, güzel

vettig

[2vEt:ig] adj.
< vettig, vettigt, vettiga >
- som har vett och förnuft
aklı başında, akıllı, akla uygun
(även allmänt "bra")
("bir de "iyi" anlamında")
Exempel:
 • på ett vettigt sätt - akla uygun bir tarzda
 • ett vettigt pris - iyi bir fiyat
Övrig: aklı başında, akıllı, akla uygun

vis

[vi:s] adj.
< vis, vist, visa >
- klok
akıllı, aklı başında, bilge
(genom erfarenheter under ett långt liv)
("uzun bir yaşamda deneyimler kazanarak")
Exempel:
 • vis av skadan - hasarın etkisiyle akıllanma
Övrig: akıllı, aklı başında, bilge

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.