akıntı på svenska

Här ar alla akıntı översättning till svenska

flytning

[2flY:[email protected]] subst.
< flytning, flytningen, flytningar >
- avsöndring av slem (vid underlivsbesvär)
akıntı
Exempel:
  • ha flytningar - akıntısı olmak
Övrig: akıntı

flöde

[2flÖ:de] subst.
< flöde, flödet, flöden, flödena >
- flod, ström, svall
akış, akıntı, kabarma
Sammansättningar:
  • vattenflöde - su kabarması
  • ordflöde - laf kalabalığı
Övrig: akış, akıntı, kabarma, su kabarması, laf kalabalığı

rännil

[2rEn:il] subst.
< rännil, rännilen, rännilar >
- mycket liten bäck
derecik, akıntı, sızıntı
Exempel:
  • vattnet rann i rännilar från hennes regnvåta hår - yağmurda ıslanmış saçlarından sular sızıyordu
Övrig: derecik, akıntı, sızıntı

ström

[ström:] subst.
< ström, strömmen, strömmar >
- snabbflytande vattendrag, fors
akıntı, akın
(bildligt "stor mängd")
("mecaz olarak ”büyük miktarda”")
Sammansättningar:
  • havsström - deniz akıntı
  • flyktingström - göç akını
  • valutaström - döviz akını
Övrig: akıntı, akın, deniz akıntısı, göç akını, döviz akını

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.