akşam ayini på svenska

Här ar alla akşam ayini översättning till svenska

gudstjänst

[2gUt:scen:st] subst.
< gudstjänst, gudstjänsten, gudstjänster >
- offentlig ceremoni i kyrka, andakt
ayin, ibadet
Sammansättningar:
  • aftongudstjänst - akşam ayini
Övrig: ayin, ibadet, akşam ayini

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.