akşam zamanı på svenska

Här ar alla akşam zamanı översättning till svenska

tid

[ti:d] subst.
< tid, tiden, tider >
- det som förflyter mellan olika händelser
zaman, süre (vakit)
(även om en viss period)
("belli bir dönem için de kullanılır")
Exempel:
 • tid att tänka - düşünmek için zaman
 • en lång tid framöver - önümüzdeki uzun bir süre
 • i en månads tid - bir aylık sürede
 • på Karl XII:s tid - XII. Karl döneminde
 • ha tid till (el. med) något - bir şeye zamanı olmak
Uttryck:
 • under tiden ("samtidigt") - bu zaman zarfında
 • komma i god tid ("före utsatt klockslag") - vaktinden önce gelmek
 • beställa tid ("avtala tid för besök (på sjukhus o dyl)") - zaman ayırtmak
 • i sinom tid ("efter en viss (vänte)tid") - belli bir beklemeden sonra
 • med tiden ("så småningom") - zamanla
 • tids nog ("efter viss (vänte)tid") - belli bir beklemenin ardından
 • nu för tiden ("i vår tid") - günümüzde
Sammansättningar:
 • kvällstid - akşam zamanı
 • övertid - fazla mesai
 • vintertid - kış saati
 • kristid - bunalım dönemi
 • tidsbegränsning - zaman sınırlaması
Övrig: zaman, süre, akşam zamanı, fazla mesai, kış saati, bunalım dönemi, zaman sınırlaması, vakit

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.