aklı başında på svenska

Här ar alla aklı başında översättning till svenska

eftertänksam

[2Ef:[email protected]:] adj.
< eftertänksam, eftertänksamt, eftertänksamma >
- som handlar med eftertanke
aklı başında, temkinli
Övrig: aklı başında, temkinli

klok

[klo:k] adj.
< klok, klokt, kloka >
- förståndig, vis
aklı başında, bilge, akıllı
Motsatser: oklok, dum
Exempel:
 • ett klokt beslut - akıllıca bir karar
Uttryck:
 • är du inte riktigt klok ("är du galen")? - deli misin sen?
 • det är inte klokt ("det är fantastiskt") vad allting är dyrt idag - bugün her şey akıl almaz derecede pahalı
Övrig: aklı başında, bilge, akıllı

konsekvent

[kånsekvEn:t] adj.
< konsekvent, konsekvent, konsekventa >
- som följer principerna, följdriktig
tutarlı, aklı başında
Exempel:
 • en konsekvent uppfostran - tutarlı bir yetiştirme
 • handla konsekvent - tutarlı hareket etmek
Övrig: tutarlı, aklı başında

ljushuvud

[2jU:shu:vud] subst.
< ljushuvud, ljushuvudet, ljushuvud, ljushuvuden >
- begåvad person
aklı başında, aydın
Exempel:
 • han är inget ljushuvud - aklı başında insan değil
Övrig: aklı başında, aydın

mod

[mo:d] subst.
< mod, modet >
- sinne, humör
ruhsal durum, maneviyat
(i fraser)
("deyimlerde")
Exempel:
 • med glatt mod - neşeli bir ruhsal durumla
 • med berått mod - düşünüp tartarak
Sammansättningar:
 • jämnmod - aklı başında
Övrig: ruhsal durum, maneviyat, aklı başında

vettig

[2vEt:ig] adj.
< vettig, vettigt, vettiga >
- som har vett och förnuft
aklı başında, akıllı, akla uygun
(även allmänt "bra")
("bir de "iyi" anlamında")
Exempel:
 • på ett vettigt sätt - akla uygun bir tarzda
 • ett vettigt pris - iyi bir fiyat
Övrig: aklı başında, akıllı, akla uygun

vis

[vi:s] adj.
< vis, vist, visa >
- klok
akıllı, aklı başında, bilge
(genom erfarenheter under ett långt liv)
("uzun bir yaşamda deneyimler kazanarak")
Exempel:
 • vis av skadan - hasarın etkisiyle akıllanma
Övrig: akıllı, aklı başında, bilge

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.