akla değgin på svenska

Här ar alla akla değgin översättning till svenska

mental

[mentA:l] adj.
< mental, mentalt, mentala >
- själslig
ruhsal, akla değgin
Exempel:
  • mental hälsa - ruh sağlığı
  • mentala störningar - ruhsal bozukluklar
Övrig: ruhsal, akla değgin

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.