akmak på svenska

Här ar alla akmak översättning till svenska

forsa

[2fÅr+s:a] verb
< forsa, forsade, forsat, forsa >
- rinna
akmak
Övrig: akmak

rinner

[rIn:er] verb
< rinner, rann, runnit, rinna >
- flyta, strömma
akmak
(om vätska)
("sıvılar için")
Exempel:
 • avloppsvattnet rann ut i havet - kanalizasyon suları denize akıyordu
 • smältvattnet rinner fort undan - eriyen kar suları çabuk akıp kayboluyor
 • låt musslorna rinna av! - midyelerin suyu süzülsün!
Uttryck:
 • rinna ut i sanden ("bli resultatlös") - sonuç alamamak
Övrig: akmak

flyter

[flY:ter] verb
< flyter, flöt, flutit, flyt, flyta >
- rinna
akmak, geçmek
(bildligt "fungera smidigt")
("mecaz olarak "iyi gitmek"")
Exempel:
 • bäcken flyter genom skogen - dere ormanın içinden akıyor
 • tala flytande svenska - akıcı bir İsveççe konuşmak
 • nu flyter arbetet bra - şimdi iş iyi gidiyor
Övrig: akmak, geçmek

flödar

[2flÖ:dar] verb
< flödar, flödade, flödat, flöda >
- rinna rikligt, strömma
akmak, taşmak
(bildligt "finnas i överflöd")
("mecaz olarak "aşırı ölçüde bulunmak"")
Exempel:
 • vinet flödade på festen - eğlencede su gibi şarap içildi
Övrig: akmak, taşmak

glider

[glI:der] verb
< glider, gled, glidit, glid, glida >
- röra sig långsamt och jämnt; halka, slinta
kaymak, kayar gibi gitmek, akmak
Exempel:
 • låta något glida sig ur händerna - bir şeyi ellerinden kaydırmak
 • floden glider förbi - ırmak akıp gidiyor
 • talaren gled snabbt över problemet - konuşmacı, sorunun üzerinden kayar gibi teğet geçti
Övrig: kaymak, kayar gibi gitmek, akmak

lider

[lI:der] verb
< lider, led, lidit, lid, lida >
- förflyta
geçmek, akmak
(i vissa fraser)
("bazı deyimlerde")
Exempel:
 • tiden lider - zaman geçiyor
Uttryck:
 • vad det lider ("så småningom") - zamanla
Övrig: geçmek, akmak

mynnar

[2mYn:ar] verb
< mynnar, mynnade, mynnat, mynna >
- ha sitt utflöde, rinna ut
akmak, dökülmek
(om vattendrag; bildligt "få till resultat, avslutas med")
("akarsu için kullanılır; mecaz olarak "sona ermek"")
Exempel:
 • dikten mynnar ut i ett frågetecken - şiir bir soru işaretiyle sona eriyor
Övrig: akmak, dökülmek

väller

[vEl:er] verb
< väller, vällde, vällt, välla >
- rinna i stora mängder, strömma
yağmak, akmak
(även bildligt)
("mecaz olarak da")
Exempel:
 • anmälningarna vällde in - başvurular yağıyordu
Övrig: yağmak, akmak

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.