akraba på svenska

Här ar alla akraba översättning till svenska

anförvant

[2An:förvan:t] subst.
< anförvant, anförvanten, anförvanter >
- släkting
Användning: mest i plural
hısım, akraba
Övrig: hısım, akraba

anhörig

[2An:hö:rig] adj., subst.
< anhörig, anhöriga >
- släkting
Användning: endast i substantivisk användning
akraba, hısım
Exempel:
  • nära anhörig - yakın akraba
  • mannens anhöriga har underrättats - adamın akrabalarına bilgi verildi
Övrig: akraba, hısım

besläktad

[beslEk:tad] adj.
< besläktad, besläktat, besläktade >
- som är släkt
hısım, akraba
(bildligt "som har gemensamma egenskaper")
("mecaz anlamda "aynı özelliklere sahip olmak"")
Exempel:
  • familjerna är besläktade - aileler birbirleriyle akrabadır
  • en besläktad själ - aynı özelliklere sahip biri
Övrig: hısım, akraba

släkting

[2slEk:[email protected]] subst.
< släkting, släktingen, släktingar >
- person i släkten, anhörig, anförvant
hısım, akraba, yakın
Exempel:
  • en släkting till min man - kocamın bir akrabası
Övrig: hısım, akraba, yakın

ätt

[et:] subst.
< ätt, ätten, ätter >
- släkt
akraba, hısım
Övrig: akraba, hısım

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.