akrabalık på svenska

Här ar alla akrabalık översättning till svenska

blodsband

[2blO:dsban:d] subst.
< blodsband, blodsbandet, blodsband, blodsbanden >
- släktskapsband
kan bağı, akrabalık
Övrig: kan bağı, akrabalık

släktskap

[2slEk:tska:p] subst.
< släktskap, släktskapen >
- det att vara släkt
hısımlık, akrabalık
(bildligt "likhet")
("mecaz olarak ”benzerlik”")
Exempel:
  • räkna släktskap med Gustav Vasa - kendini Gustav Vasa ile akraba saymak
  • hans målningar visar släktskap med äldre tiders fotografier - tabloları eski zaman fotoğraflarına benziyor
Övrig: hısımlık, akrabalık

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.