alçak sınıflar på svenska

Här ar alla alçak sınıflar översättning till svenska

lågstadium

[2lÅ:gsta:dium] subst.
< lågstadium, lågstadiet >
- årskurserna 1--3 i grundskolan
temel okulun ilk aşama sınıfları (alçak sınıflar)
Sammansättningar:
  • lågstadielärare - ilk aşama öğretmeni
Övrig: temel okulun ilk aşama sınıfları, ilk aşama öğretmeni, alçak sınıflar

låg

[lå:g] adj.
< låg, lågt, låga, lägre, lägst >
- som ligger långt ner på en skala
düşük, alçak
Exempel:
  • låg röst - alçak ses
  • låga löner - düşük ücretler
  • låga betyg - düşük notlar
Uttryck:
  • ligga lågt ("vara avvaktande, inte agera") - ağırdan alıp gelişmeleri izlemek
Sammansättningar:
  • lågsäsong - düşük sezon
  • lågstadium - alçak sınıflar
Övrig: düşük, alçak, düşük sezon, alçak sınıflar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.