alçak på svenska

Här ar alla alçak översättning till svenska

djup

[ju:p] adj.
< djup, djupt, djupa >
- låg, dov
boğuk, alçak
(om röster, toner etc)
("sesler, notalar vb. için")
Exempel:
  • djup basröst - boğuk bas ses
Övrig: boğuk, alçak

gemen

[jemE:n] adj.
< gemen, gement, gemena >
- tarvlig, usel, elak
berbat, bayağı, alçak
Övrig: berbat, bayağı, alçak

låg

[lå:g] adj.
< låg, lågt, låga, lägre, lägst >
- som ligger långt ner på en skala
düşük, alçak
Exempel:
  • låg röst - alçak ses
  • låga löner - düşük ücretler
  • låga betyg - düşük notlar
Uttryck:
  • ligga lågt ("vara avvaktande, inte agera") - ağırdan alıp gelişmeleri izlemek
Sammansättningar:
  • lågsäsong - düşük sezon
  • lågstadium - alçak sınıflar
Övrig: düşük, alçak, düşük sezon, alçak sınıflar

svinpäls

[2svI:npel:s] subst.
< svinpäls, svinpälsen, svinpälsar >
- svinaktig person
hınzır, alçak, rezil
(vardagligt)
("günlük konuşmada")
Övrig: hınzır, alçak, rezil

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.