alış fiyatı på svenska

Här ar alla alış fiyatı översättning till svenska

inköp

[2In:cö:p] subst.
< inköp, inköpet, inköp, inköpen >
- det att köpa; det som köps, inköpta varor
alım, alış, satın alınmış mallar (satın alma)
Exempel:
 • inköp av en ny bil - yeni bir otomobil alımı
 • göra inköp - satın almak
Sammansättningar:
 • inköpspris - alış fiyatı
Övrig: alım, alış, satın alınmış mallar, alış fiyatı, satın alma

pris

[pri:s] subst.
< pris, priset, pris, el., priser, prisen, el., priserna >
- kostnad för någon vid köp
fiyat
(även bildligt)
("mecaz olarak da")
Exempel:
 • ett högt pris - yüksek bir fiyat
 • till ett pris av tio kronor per person - kişi başına on kurondan
 • betala ett högt pris för sina rättigheter - hakları için yüksek bir fiyat ödemek
 • sätta ett pris på något - bir şeye fiyat biçmek
Uttryck:
 • till varje pris ("absolut, ovillkorligen") - ne pahasına olursa olsun
Sammansättningar:
 • inköpspris - alış fiyatı
 • biljettpris - bilet fiyatı
 • genomsnittspris - ortalama fiyat
 • prisstegring - fiyat artışı
 • priskrig - fiyat savaşı
 • prishöjning - fiyat yükseltimi
 • prisnivå - fiyat düzeyi
 • prissättning - fiyat koyma
Övrig: fiyat, alış fiyatı, bilet fiyatı, ortalama fiyat, fiyat artışı, fiyat savaşı, fiyat yükseltimi, fiyat düzeyi, fiyat koyma

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.