alışkanlık på svenska

Här ar alla alışkanlık översättning till svenska

vana

[2vA:na] subst.
< vana, vanan, vanor >
- beteende som alltid upprepas
alışkanlık
Exempel:
  • mångårig vana att undervisa - öğretmenlikte uzun yılların alışkanlığı
  • en dålig vana - kötü bir alışkanlık
Uttryck:
  • av gammal vana ("rutinmässigt") - eski alışkanlıkla
  • ha för vana ("vara van") (att stiga upp tidigt) - (erken kalkmaya) alışık olmak
  • sin vana trogen ("enligt gammal vana") - alışık olduğu üzere
Övrig: alışkanlık

bruk

[bru:k] subst.
< bruk, bruket, bruk, bruken >
- användning
alışkanlık; kullanım
Exempel:
  • efter renovering togs kyrkan åter i bruk - kilise onarıldıktan sonra yeniden kullanılmaya başlandı
  • ha bruk för (något) - gereksinmek
Sammansättningar:
  • bruksanvisning - kullanım bilgileri
  • bruksföremål - kullanılacak eşyalar
  • bruksvara - kullanılan ürün
Övrig: alışkanlık, kullanım, kullanım bilgileri, kullanılacak eşyalar, kullanılan ürün

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.