alışmamışlık på svenska

Här ar alla alışmamışlık översättning till svenska

ovana

[2O:va:na] subst.
< ovana, ovanan, ovanor >
- bristande vana
alışmamışlık, alışkın olmama
Övrig: alışmamışlık, alışkın olmama

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.