alıştırılmış på svenska

Här ar alla alıştırılmış översättning till svenska

inkörd

[2In:cö:r+d] adj.
< inkörd, inkört, inkörda >
- klar för användning efter en inkörningsperiod
alıştırılmış, kullanmaya hazır
Uttryck:
  • inkörd på ngt ("van vid ngt") - bir şeye alışkın
Övrig: alıştırılmış, kullanmaya hazır

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.