alıştırma sürüşü på svenska

Här ar alla alıştırma sürüşü översättning till svenska

övningskörning

[2Ö:[email protected]ö:[email protected]] subst.
< övningskörning, övningskörningen, övningskörningar >
- praktisk träning i bilkörning (under en lärares ledning)
alıştırma sürüşü
Övningskörning anordnas vanligen av privata trafikskolor.
"Alıştırma sürüşü, çoğunlukla özel trafik okullarınca düzenlenir."
Övrig: alıştırma sürüşü

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.