alıştırma yapmak på svenska

Här ar alla alıştırma yapmak översättning till svenska

övar

[2Ö:var] verb
< övar, övade, övat, öva >
- lära sig genom metodisk träning
alıştırma yapmak (egzersiz yapmak)
Exempel:
  • öva på pianot - piyano alıştırması yapmak
  • du måste öva dig att skriva svenska - İsveççe yazma alıştırmaları yapmalısın
Övrig: alıştırma yapmak, egzersiz yapmak

drillar

[2drIl:ar] verb
< drillar, drillade, drillat, drilla >
- exercera, öva
alıştırma yapmak, çalıştırmak
Exempel:
  • drilla ett fotbollslag - bir futbol takımını çalıştırmak
Övrig: alıştırma yapmak, çalıştırmak

förbereder

[2fÖ:rbere:der] verb
< förbereder, förberedde, förberett, förbered, förbereda >
- göra i ordning i förväg, planera; öva in
hazırlamak, hazırlık yapmak; alıştırma yapmak
Exempel:
  • förbereda sig för sin uppgift - kendini yapacağı görev için hazırlamak
  • ett förberedande möte - bir hazırlık toplantısı
Övrig: hazırlamak, hazırlık yapmak, alıştırma yapmak

praktiserar

[praktisE:rar] verb
< praktiserar, praktiserade, praktiserat, praktisera >
- skaffa sig erfarenhet, öva (praktiskt)
deneyim edinmek, alıştırma yapmak, staj yapmak
Exempel:
  • han praktiserar på sjukhus - hastanede staj yapıyor
Övrig: deneyim edinmek, alıştırma yapmak, staj yapmak

tränar

[2trÄ:nar] verb
< tränar, tränade, tränat, träna >
- öva sig i
idman yapmak, alıştırma yapmak, antrenman yapmak
Exempel:
  • träna löpning - koşma antrenmanı yapmak
Övrig: idman yapmak, alıştırma yapmak, antrenman yapmak

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.