alıştırma på svenska

Här ar alla alıştırma översättning till svenska

drill

[dril:] subst.
< drill, drillen >
- exercis, hård träning
alıştırma, alıştırı
Övrig: alıştırma, alıştırı

exercis

[ekser+sI:s] subst.
< exercis, exercisen >
- militär övning (efter kommando), drill
askeri tatbikat, alıştırma (egsersiz)
Övrig: askeri tatbikat, alıştırma, egsersiz

inkörning

[2In:cö:[email protected]] subst.
< inkörning, inkörningen, inkörningar >
- försiktig användning i början
alıştırma, dikkatli kullanım
(av maskin e dyl)
("makine vb. için")
Exempel:
 • bilmotorn behöver en tids inkörning - otomobil motorunun bir süre alıştırılması gerekir
Sammansättningar:
 • inkörningsperiod - alıştırma dönemi
Övrig: alıştırma, dikkatli kullanım, alıştırma dönemi

praktik

[praktI:k] subst.
< praktik, praktiken >
- praktisk övning
uygulama, alıştırma, staj (pratik)
Exempel:
 • i utbildningen ingår ett års praktik - eğitim bir yıllık stajı da içeriyor
Uttryck:
 • i praktiken ("i verkligheten") - gerçekte
Sammansättningar:
 • yrkespraktik - mesleki uygulama
 • praktikplats - staj yeri
Övrig: uygulama, alıştırma, staj, mesleki uygulama, staj yeri, pratik

repetition

[repeti$O:n] subst.
< repetition, repetitionen, repetitioner >
- övning
alıştırma, prova
(särskilt om teater, musik etc)
("özellikle tiyatro, müzik vb. için")
Sammansättningar:
 • generalrepetition - genel prova
Övrig: alıştırma, prova, genel prova

övning

[2Ö:[email protected]] subst.
< övning, övningen, övningar >
- det att öva, träning
alıştırma, egzersiz, tatbikat
(även om den uppgift som övas)
("üzerinde çalışılan görev için de kullanılır")
Exempel:
 • övning ger färdighet - alıştırma, beceri kazandırır
Sammansättningar:
 • skrivövning - yazı alıştırması
 • militärövning - askeri tatbikat
 • övningsuppgift - alıştırma ödevi
Övrig: alıştırma, egzersiz, tatbikat, yazı alıştırması, askeri tatbikat, alıştırma ödevi

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.