alıştırmalı på svenska

Här ar alla alıştırmalı översättning till svenska

praktisk

[prAk:tisk] adj.
< praktisk, praktiskt, praktiska >
- som rör tillämpningen eller det verkliga livet
uygulamaya dayalı, uygulamalı, alıştırmalı
Motsatser: teoretisk
Exempel:
  • de praktiska detaljerna - uygulamaya dayalı ayrıntılar
  • en praktisk fråga - uygulamayla ilgili bir sorun
  • praktisk utbildning - uygulamalı eğitim
Uttryck:
  • praktiskt taget ("nästan") - hemen hemen
Övrig: uygulamaya dayalı, uygulamalı, alıştırmalı

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.