alabalık på svenska

Här ar alla alabalık översättning till svenska

forell

[forEl:] subst.
< forell, forellen, foreller >
- öringen Salmo trutta eller regnbågsforellen Salmo irideus
alabalık
Övrig: alabalık

öring

[2Ö:[email protected]] subst.
< öring, öringen, öringar >
- laxfisken Salmo trutta
alabalık
Övrig: alabalık

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.