alan på svenska

Här ar alla alan översättning till svenska

sfär

[svä:r] subst.
< sfär, sfären, sfärer >
- klot
alan
(bildligt "område; krets")
("mecaz olarak ”bölge, çevre”")
Avledningar:
 • sfärisk - bölgesel
Sammansättningar:
 • intressesfär - ilgi alanı
 • ämnessfär - mesleksel alan
Övrig: alan, bölgesel, ilgi alanı, mesleksel alan

area

[A:rea] subst.
< area, arean, areor >
- yta, område
alan, bölge
Övrig: alan, bölge

areal

[areA:l] subst.
< areal, arealen, arealer >
- yta, område
alan, bölge
Övrig: alan, bölge

fack

[fak:] subst.
< fack, facket, fack, facken >
- verksamhetsområde, ämne, yrke
dal, alan, konu, bölüm, meslek
Exempel:
 • kunnig inom sitt fack - kendi dalında bilgili
Sammansättningar:
 • fackkunskap - meslek bilgisi
 • fackidiot - meslek budalası
 • fackspråk - meslek dili
Övrig: dal, alan, konu, bölüm, meslek, meslek bilgisi, meslek budalası, meslek dili

ficka

[2fIk:a] subst.
< ficka, fickan, fickor >
- fack, avdelning
bölüm, alan
Sammansättningar:
 • parkeringsficka - park yeri
 • fickparkera - kenardaki iki araba arasına park etmek
Övrig: bölüm, alan, park yeri, kenardaki iki araba arasına park etmek

fält

[fel:t] subst.
< fält, fältet, fält, fälten >
- öppet, plant område; åker; yta
alan, saha, tarla
(även bildligt "verksamhetsområde")
("mecaz olarak da "faaliyet alanı"")
Sammansättningar:
 • vetefält - buğday tarlası
 • flygfält - havaalanı
 • oljefält - petrol sahası
 • nöjesfält - eğlence parkı
 • arbetsfält - çalışma alanı
 • fältarbete - uygulamalı çalışma
Övrig: alan, saha, tarla, buğday tarlası, havaalanı, petrol sahası, eğlence parkı, çalışma alanı, uygulamalı çalışma

gebit

[gebI:t] subst.
< gebit, gebitet, gebit, gebiten >
- område, fack
alan, uzmanlık alanı, yetki alanı
Exempel:
 • hon är duktig inom sitt gebit - kendi alanında iyidir
Övrig: alan, uzmanlık alanı, yetki alanı

gren

[gre:n] subst.
< gren, grenen, grenar >
- förgrening, avdelning
alan, dal, sınıf
Exempel:
 • andra grenar av verksamheten - etkinliğin öteki dalları
Sammansättningar:
 • vapengren - ordu sınıfı
 • vetenskapsgren - bilim alanı
 • idrottsgren - spor dalı
Övrig: alan, dal, sınıf, ordu sınıfı, bilim alanı, spor dalı

område

[2Åm:rå:de] subst.
< område, området, områden, områdena >
- avgränsad yta
alan; bölge
(bildligt även om något abstrakt)
("mecaz olarak soyut bir şey için de")
Exempel:
 • området runt Mälaren - Mälaren çevresindeki bölge
 • privat område - özel bölge
 • på (el. inom) det ekonomiska området - ekonomik alanda
Sammansättningar:
 • fritidsområde - serbest zaman etkinliği alanı
 • bostadsområde - konut bölgesi
 • språkområde - dilin kullanıldığı alan
 • ämnesområde - bilgi alanı
 • regnområde - yağışlı bölge
Övrig: alan, bölge, serbest zaman etkinliği alanı, konut bölgesi, dilin kullanıldığı alan, bilgi alanı, yağışlı bölge

svängrum

[[email protected]:rum:] subst.
< svängrum, svängrummet >
- utrymme
alan, hareket sahası
Exempel:
 • gott om svängrum - bol ve geniş alan
Övrig: alan, hareket sahası

torg

[tår:j] subst.
< torg, torget, torg, torgen >
- större öppen plats i en stad; marknad
alan, meydan; pazar
Sammansättningar:
 • grönsakstorg - sebze pazarı
 • torghandel - pazarcılık
Övrig: alan, meydan, pazar, sebze pazarı, pazarcılık

utrymme

[2U:trym:e] subst.
< utrymme, utrymmet, utrymmen, utrymmena >
- plats el. rum (för något)
boşluk, alan (olanak)
Exempel:
 • utrymme för löneökningar - ücret artışları için olanak
Sammansättningar:
 • bagageutrymme - bagaj boşluğu
Övrig: boşluk, alan, bagaj boşluğu, olanak

yta

[2Y:ta] subst.
< yta, ytan, ytor >
- areal (som är produkten av längd och bredd); utrymme
alan; yer
Sammansättningar:
 • byggyta - yapı alanı
Övrig: alan, yer, yapı alanı

zon

[so:n] subst.
< zon, zonen, zoner >
- område, bälte
bölge, kuşak, alan
Exempel:
 • internationell zon - uluslararası bölge
Sammansättningar:
 • taxezon - tarife alanı
 • zongräns - bölge sınırı
Övrig: bölge, kuşak, alan, tarife alanı, bölge sınırı

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.