alaysı gülüş på svenska

Här ar alla alaysı gülüş översättning till svenska

munterhet

[2mUn:terhe:t] subst.
< munterhet, munterheten >
- skratt
alaysı gülüş
(särskilt om reaktion på en oavsiktlig lustighet)
("özellikle kasıtsız bir tuhaflığa karşı gösterilen tepki için")
Exempel:
  • väcka munterhet - gülme duygusu uyandırmak
Övrig: alaysı gülüş

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.