algı på svenska

Här ar alla algı översättning till svenska

perception

[pärsep$O:n] subst.
< perception, perceptionen, perceptioner >
- det som sinnena uppfattar, varseblivning, förnimmelse
algı
Övrig: algı

förnimmelse

[för+nIm:else] subst.
< förnimmelse, förnimmelsen, förnimmelser >
- sinnesintryck
algı, sezgi
(allmänt "känsla")
("genellikle "duygu"")
Exempel:
  • en förnimmelse av att något är fel - bir yanlışlık olduğu sezgisi
Övrig: algı, sezgi

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.