algılamak på svenska

Här ar alla algılamak översättning till svenska

förnimmer

[för+nIm:er] verb
< förnimmer, förnam, förnummit, förnimma >
- uppfatta (med sinnena); få veta, få höra
algılamak, idrak etmek; bilmek (duymak)
(högtidligt)
("resmi konuşmada")
Exempel:
  • man tycker sig förnimma ett eko från barndomen - insan çocukluğundan bir ses duyuyor gibi olur
Övrig: algılamak, idrak etmek, bilmek, duymak

ser

[se:r] verb
< ser, såg, sett, se >
- uppfatta med förståndet, inse
anlamak, algılamak, kavramak
Exempel:
  • jag ser saken på ett annat sätt - olayı başka biçimde algılıyorum
  • där ser du hur det går - orada nasıl olduğunu kavrıyorsun
Övrig: anlamak, algılamak, kavramak

uppfattar

[2Up:fat:ar] verb
< uppfattar, uppfattade, uppfattat, uppfatta >
- förstå, begripa
anlamak, kavramak, algılamak
Exempel:
  • jag uppfattade det som kritik - bir eleştiri gibi algıladım
Övrig: anlamak, kavramak, algılamak

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.