alkollü içki içme på svenska

Här ar alla alkollü içki içme översättning till svenska

rusdryck

[2rU:sdryk:] subst.
< rusdryck, rusdrycken, rusdrycker >
- alkoholhaltig dryck
alkollü içki
Sammansättningar:
  • rusdrycksförtäring - alkollü içki içme
Övrig: alkollü içki, alkollü içki içme

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.