alkollü içki på svenska

Här ar alla alkollü içki översättning till svenska

rusdryck

[2rU:sdryk:] subst.
< rusdryck, rusdrycken, rusdrycker >
- alkoholhaltig dryck
alkollü içki
Sammansättningar:
  • rusdrycksförtäring - alkollü içki içme
Övrig: alkollü içki, alkollü içki içme

sprit

[spri:t] subst.
< sprit, spriten >
- (dryck av) alkohol
alkollü içki
(i juridiska sammanhang "alkoholdryck som inte är vin el. öl")
("hukuk bağlamında „şarap ve bira dışında kalan alkollü içkiler“")
Övrig: alkollü içki

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.