almak på svenska

Här ar alla almak översättning till svenska

roffar

[2rÅf:ar] verb
< roffar, roffade, roffat, roffa >
almak
Uttryck:
 • roffar åt sig ("girigt hugga för sig") - aslan payını kendine almak
Övrig: almak

anammar

[anAm:ar] verb
< anammar, anammade, anammat, anamma >
- ta, motta
almak; kabullenmek (benimsemek)
(högtidligt)
("resmi konuşmada")
Exempel:
 • vi anammade förslaget med glädje - öneriyi sevinçle kabul ettik
Övrig: almak, kabullenmek, benimsemek

antar

[2An:ta:r] verb
< antar, antog, antagit, anta >
- ta emot, acceptera
kabul etmek, almak
Exempel:
 • bara tre av de sökande blev antagna till utbildningen - başvuranların sadece üçü eğitime kabul edildi
Avledningar:
 • antagning - kabul etme
Övrig: kabul etmek, almak, kabul etme

erhåller

[2E:rhål:er el. 2Ä:-] se erhåller2.swf
< erhåller, erhöll, erhållit, erhåll, erhålla >
- få, ta emot
almak, kabul etmek
Exempel:
 • vinnarna erhåller varsin lottsedel - kazananların her biri piyango bileti alıyor
Övrig: almak, kabul etmek

fattar

[2fAt:ar] verb
< fattar, fattade, fattat, fatta >
- ta, gripa
tutmak, almak, yakalamak
Exempel:
 • fatta tag om något - bir şeyi yakalamak
 • fatta ett beslut - bir karar almak
Uttryck:
 • fatta misstankar ("bli misstänksam") - kuşkuya düşmek
Övrig: tutmak, almak, yakalamak

får

[få:r] verb
< får, fick, fått, få >
- ta emot, erhålla
almak, edinmek, sağlamak
Exempel:
 • få arbete - iş bulmak
 • få en helt annan uppfattning - bambaşka bir görüşe sahip olmak
 • få en present - başkasından bir armağan almak
 • få bort (en fläck) - çıkarmak (bir lekeyi)
 • jag fick se en bil - bir araba gördüm
 • få fram (fakta) - sunmak (bilgi)
Uttryck:
 • få syn på ("plötsligt se") - aniden görmek
 • få tag på ("lyckas skaffa eller hitta") - bulmak
 • få bukt med ("lyckas klara av") - çözüm yolu bulmak
 • få på köpet ("få något gratis när man köper en annan vara") - satın alınan bir malın yanı sıra bedava almak
 • få tag i ("lyckas hålla fast, fånga") - yakalamak
 • få tillfälle att ("kunna göra (något) vid lämpligt tillfälle") - fırsatını bulmak
 • få lov att ("vara tvungen att") - zorunda olmak
 • få med ("publicera") en artikel i en tidning - bir gazetede makale yayımlatmak
 • få ("ta") med sig (tandborsten) - yanına almak (diş fırçasını)
Övrig: almak, edinmek, sağlamak

griper

[grI:per] verb
< griper, grep, gripit, grip, gripa >
- ta, fatta, hugga tag i
almak, ele geçirmek, kapmak
Exempel:
 • gripa en chans - bir fırsat ele geçirmek
 • gripas av panik - paniğe kapılmak
Övrig: almak, ele geçirmek, kapmak

mottar

[2mO:ta:r] verb
< mottar, mottog, mottagit, motta >
- ta emot, få
Variantform: mottager
Användning: även lös sms
kabul etmek, almak, karşılamak
Exempel:
 • Martin Luther King fick motta Nobels fredspris - Martin Luther King Nobel barış ödülünü aldı
 • synpunkter mottas med tacksamhet - görüşler minnettarlıkla karşılanır
Övrig: kabul etmek, almak, karşılamak

ockuperar

[åkupE:rar] verb
< ockuperar, ockuperade, ockuperat, ockupera >
- inta och hålla (ett område) med vapenmakt
işgal etmek, almak, el koymak
(allmänt "ta i besittning")
("genellikle ”kullanımına almak”")
Exempel:
 • på ockuperat område - işgal edilmiş bölge
 • ockupera en lägenhet - bir daireyi işgal etmek
Avledningar:
 • ockupation - işgal
Övrig: işgal etmek, almak, el koymak, işgal

tar

[ta:(ge)r] verb
< tar, tog, tagit, tag, taga >
- skaffa sig kontroll över, gripa, fatta
Variantform: tager
almak, ele geçirmek, kavramak (yakalamak)
(även bildligt)
("mecaz olarak da")
Exempel:
 • ta tag i spaken! - kolu kavra!
 • ta fatt bollen - topu yakalamak
 • hon tog mitt äpple! - elmamı aldı!
 • jag tar tillbaka det - geri alıyorum
 • ta ansvar för något - bir şeyin sorumluluğunu almak
 • ta makten - iktidarı ele geçirmek
Uttryck:
 • ta del av ("få veta") - bilgi sahibi olmak
 • över huvud taget ("alls") - genel olarak
 • praktiskt taget ("nästan") - hemen hemen
Övrig: almak, ele geçirmek, kavramak, yakalamak

vidtar

[2vI:dta:r] verb
< vidtar, vidtog, vidtagit, vidtag, vidtaga >
- ta till, använda
kullanmak, başvurmak, almak
Exempel:
 • vidta åtgärder - önlemler almak
Övrig: kullanmak, başvurmak, almak

ådrar sig

[2Å:dra:r+sej] verb
< ådrar sig, ådrog, ådragit, ådraga >
- råka ut för
başına gelmek, tutulmak, almak
Exempel:
 • ådra sig en förkylning - soğuk algınlığına tutuldu
 • föraren ådrog sig lindriga skador - sürücü hafif yaralar aldı
Övrig: başına gelmek, tutulmak, almak

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.