altüst etmek på svenska

Här ar alla altüst etmek översättning till svenska

rafsar

[2rAf:sar] verb
< rafsar, rafsade, rafsat, rafsa >
- riva slarvigt och häftigt
altüst etmek
Exempel:
  • rafsa ihop sina grejer - eşyalarını altüst etmek
Uttryck:
  • rafsa ihop några sidor ("snabbt skriva ner några sidor") - alelacele birkaç sayfa yazmak
Övrig: altüst etmek

förrycker

[förYk:er] verb
< förrycker, förryckte, förryckt, förryck, förrycka >
- göra missvisande, snedvrida
bozmak, devirmek, altüst etmek
Exempel:
  • händelsen förryckte hela vår planering - olay bütün planımızı alt üst etti
Övrig: bozmak, devirmek, altüst etmek

kullkastar

[2kUl:kas:tar] verb
< kullkastar, kullkastade, kullkastat, kullkasta >
- göra omöjlig att förverkliga, omintetgöra
altüst etmek, bozmak
Exempel:
  • experimentet kullkastade hans teorier - deney onun teorilerini altüst etti
Övrig: altüst etmek, bozmak

ställer till

[steler+tIl:] verb
< ställer till, ställde, ställt, ställ, ställa >
- skapa oreda, stöka till
karışıklık yaratmak, karıştırmak, altüst etmek
Exempel:
  • så du har ställt till det! - yine her şeyi altüst etmişsin!
Övrig: karışıklık yaratmak, karıştırmak, altüst etmek

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.