altını çizmek på svenska

Här ar alla altını çizmek översättning till svenska

betonar

[betO:nar] verb
< betonar, betonade, betonat, betona >
- lägga tonvikt på, markera; framhålla, understryka
vurgulamak, üstünde durmak, altını çizmek (ağırlık vermek)
Exempel:
  • betonad vokal - vurgulu ünlü ses
  • jag vill betona att samarbetet mellan oss har fungerat utmärkt - aramızdaki işbirliğinin çok iyi geçtiğini vurgulamak isterim
  • säkerheten måste betonas ytterligare i rapporten - raporda güvenlik konusuna daha fazla ağırlık verilmelidir
Övrig: vurgulamak, üstünde durmak, altını çizmek, ağırlık vermek

poängterar

[[email protected]:rar] verb
< poängterar, poängterade, poängterat, poängtera >
- understryka
vurgulamak, altını çizmek, dikkat çekmek
Exempel:
  • hon poängterar risken - tehlikeye dikkat çekiyor
  • han poängterar att resultatet är preliminärt - sonucun kesin olmadığını vurguluyor
Övrig: vurgulamak, altını çizmek, dikkat çekmek

stryker under

[stry:kerUn:der] verb
< stryker under, strök, strukit, stryk, stryka >
- markera särskilt
altını çizmek, vurgulamak
(ofta bildligt)
("daha çok mecaz anlamda")
Övrig: altını çizmek, vurgulamak

understryker

[2Un:der+stry:ker] verb
< understryker, underströk, understrukit, understryk, understryka >
- markera särskilt, betona
Användning: även lös sms
vurgulamak, altını çizmek, özellikle belirtmek
Exempel:
  • polisen understryker att man ser allvarligt på händelsen - polis olay üzerinde ciddi olarak durulduğunu özellikle belirtiyor
Övrig: vurgulamak, altını çizmek, özellikle belirtmek

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.