altını oymak på svenska

Här ar alla altını oymak översättning till svenska

undergräver

[2Un:dergrä:ver] verb
< undergräver, undergrävde, undergrävt, undergräv, undergräva >
- långsamt förstöra, underminera
altını oymak, çökertmeye çalışmak
Övrig: altını oymak, çökertmeye çalışmak

underminerar

[2Un:dermine:rar] verb
< underminerar, underminerade, underminerat, underminera >
- undergräva, urholka
baltalamak, altını oymak, yok etmek
Exempel:
  • förtroendet för politiker är underminerat - politikacılara duyulan güven yok edilmiştir
Övrig: baltalamak, altını oymak, yok etmek

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.