altın diş på svenska

Här ar alla altın diş översättning till svenska

tand

[tan:d] subst.
< tand, tanden, tänder >
- hård, vit bildning i munnen med uppgift att sönderdela mat
diş
(även om föremål med liknande funktion)
("benzer işlevi olan nesneler için de")
Exempel:
  • dra ut en tand - bir diş çekmek
Uttryck:
  • få blodad tand ("bli entusiastisk") - tadını almak
  • visa tänderna ("uppträda hotfullt") - diş göstermek
Sammansättningar:
  • mjölktand - sütdişi
  • guldtand - altın diş
  • sågtand - testere dişi
Övrig: diş, sütdişi, altın diş, testere dişi

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.