amaç på svenska

Här ar alla amaç översättning till svenska

avsikt

[2A:vsik:t] subst.
< avsikt, avsikten, avsikter >
- mening, vilja, syfte
amaç, istek, niyet
Exempel:
 • avsikten med kampanjen är att spara energi - kampanyanın amacı enerji tasarrufu yapmaktır
 • bolaget har för avsikt att uppföra en byggnad - işletme, bir bina inşa etme amacında
 • i avsikt att skada - zarar vermek amacıyla
 • jag glömde rocken med avsikt - paltomu isteyerek, bile bile bıraktım
Övrig: amaç, istek, niyet

bestämmelse

[bestEm:else] subst.
< bestämmelse, bestämmelsen, bestämmelser >
- avsett mål
amaç, hedef
Sammansättningar:
 • bestämmelseort - amaçlanan yer
Övrig: amaç, hedef, amaçlanan yer

föresats

[2fÖ:resat:s] subst.
< föresats, föresatsen, föresatser >
- avsikt, fast beslut
niyet, amaç; kesin karar
Exempel:
 • ha goda föresatser - iyi niyetleri olmak
Övrig: niyet, amaç, kesin karar

inriktning

[2In:rik:[email protected]] subst.
< inriktning, inriktningen >
- mål för ett arbete; kurs, orientering
amaç; yönelim, eğilim
Exempel:
 • politisk inriktning - siyasal yönelim
Övrig: amaç, yönelim, eğilim

mening

[2mE:[email protected]] subst.
< mening, meningen, meningar >
- avsikt, syfte
kasıt, amaç
Exempel:
 • det var inte min mening att såra dig - amacım seni incitmek değildi
 • meningen är att hela området ska bebyggas - amaç, tüm bölgenin iskan edilmesidir
Sammansättningar:
 • välmening - iyi niyet
Övrig: kasıt, amaç, iyi niyet

målsättning

[2mÅ:lset:[email protected]] subst.
< målsättning, målsättningen, målsättningar >
- (det att bestämma) mål, syfte
erek, amaç
Övrig: erek, amaç

syfte

[2sYf:te] subst.
< syfte, syftet, syften, syftena >
- avsikt, ändamål
amaç, erek
Exempel:
 • vad är syftet med undersökningen? - araştırmanın amacı ne?
Övrig: amaç, erek

tendens

[tendEn:s] subst.
< tendens, tendensen, tendenser >
- utveckling eller strävan i en viss riktning, benägenhet
eğilim; yatkınlık; amaç
Exempel:
 • han har en tendens att bli mångordig - çok konuşma eğilimi var
 • en ny tendens inom jazzen - cazda yeni bir eğilim
Övrig: eğilim, yatkınlık, amaç

uppsåt

[2Up:så:t] subst.
< uppsåt, uppsåtet, uppsåt, uppsåten >
- avsikt
kasıt, niyet, amaç
Exempel:
 • lyckas i sitt uppsåt - amacında başarıya ulaşmak
Övrig: kasıt, niyet, amaç

vits

[vit:s] subst.
< vits, vitsen, vitsar >
- (genomtänkt) avsikt, mening
amaç, anlam
Exempel:
 • jag förstår inte vitsen med det nya förslaget - yeni öneriyle amaçlanan şeyin ne olduğunu anlayamadım
Övrig: amaç, anlam

ändamål

[2En:damå:l] subst.
< ändamål, ändamålet, ändamål, ändamålen >
- mål, bestämt syfte
amaç, hedef, gaye
Exempel:
 • vad är ändamålet med undersökningen? - araştırıyla güdülen amaç nedir?
Övrig: amaç, hedef, gaye

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.