amaçlamak på svenska

Här ar alla amaçlamak översättning till svenska

avser

[2A:vse:r] verb
< avser, avsåg, avsett, avse >
- ämna, tänka på, ha som mål
düşünmek, amaçlamak, ilgilendirmek
Exempel:
 • kommunen avser att ändra planerna - belediye planları değiştirmeyi düşünüyor
 • bestämmelsen avser endast motorvägar - bu kural yalnızca otoyolları ilgilendiriyor
 • ölet är avsett för export - bira, dışsatım için düşünülmüştür
 • fastigheten är avsedd att rivas - binanın yıkılması amaçlanıyor
 • TV-programmet hade avsedd effekt (el. verkan) - TV izlencesi amaçlanan etkiyi yaptı
Övrig: düşünmek, amaçlamak, ilgilendirmek

menar

[2mE:nar] verb
< menar, menade, menat, mena >
- avse, åsyfta
söylemek istemek, amaçlamak
Exempel:
 • mena allvar - ciddi olarak amaçlamak
 • menar du att du inte kan komma? - gelemeyeceğini mi söylemek istiyorsun?
 • det var inte så illa menat - kötülüğüne bir şey söylemek istemedi
Övrig: söylemek istemek, amaçlamak

syftar

[2sYf:tar] verb
< syftar, syftade, syftat, syfta >
- ha som syfte, avse
amaçlamak, hedef almak
(speciellt även språkvetenskapligt)
("özellikle dilbilimsel bir terim olarak")
Exempel:
 • vad syftar du på? - neyi amaçlıyorsun?
 • förslaget syftar till att förbättra undervisningen - bu öneri eğitimin iyileştirilmesini amaçlıyor
 • pronomenet syftar på subjektet - adıl özneyi hedef alır
Övrig: amaçlamak, hedef almak

åsyftar

[2Å:syf:tar] verb
< åsyftar, åsyftade, åsyftat, åsyfta >
- avse
amaçlamak, kastetmek
Exempel:
 • med "en viss person" åsyftar jag min far - ”belli bir kişi” ile babamı amaçlıyorum
Övrig: amaçlamak, kastetmek

ämnar

[2Em:nar] verb
< ämnar, ämnade, ämnat, ämna >
- ha för avsikt att, avse, tänka
amaçlamak, tasarlamak, düşünmek
Exempel:
 • regeringen ämnar inte avgå - bakanlar kurulu istifa etmeyi düşünmüyor
Övrig: amaçlamak, tasarlamak, düşünmek

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.