amacıyla på svenska

Här ar alla amacıyla översättning till svenska

för

[fö:r] prep.
…e; için, amacıyla
(anger avsikt eller mål)
("niyet ya da amaç bildirir")
Exempel:
  • han gick ut för att leta efter hunden - köpeği aramak için dışarı çıktı
  • arbeta för fred - barış için çalışmak
  • böcker för barn - çocuklar için kitaplar
  • avsedd för export - dışsatım için düşünülmüş
Övrig: …e, için, amacıyla

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.