ambargo på svenska

Här ar alla ambargo översättning till svenska

blockad

[blåkA:d] subst.
< blockad, blockaden, blockader >
- avspärrning av handel till och från ett land
ambargo
(även om avspärrning vid arbetskonflikt)
("bir iş uyuşmazlığındaki engelleme için de")
Sammansättningar:
  • handelsblockad - ticaret ambargosu
Övrig: ambargo, ticaret ambargosu

embargo

[embAr:go] subst.
< embargo, embargot, embargon >
- förbud mot handel (med ett land)
ambargo
Sammansättningar:
  • oljeembargo - petrol ambargosu
Övrig: ambargo, petrol ambargosu

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.